بازار سن اوون پاریس فرانسه

بازار سن اوون پاریس فرانسه (Les Puces de Saint-Ouen)  از بهترین بازارهای فرانسه است که در فاصله ی اندکی از مونتمارتر در شمال پاریس قرار گرفته است. بازار سن اوون پاریس فرانسه از بزرگترین بازار‌های ارزان و دست دوم در دنیا به شمار می رود و دارای غرفه‌های متنوعی از فروشندگان عتیقه‌جات، لباس و اقلام هنری ویژه گردشگران تور فرانسه می باشد.

 

بازار سن اوون پاریس فرانسه

تصویر بازار سن اوون پاریس فرانسه

بازار سن اوون پاریس فرانسه

تصویر بازار سن اوون پاریس فرانسه

بازار سن اوون پاریس فرانسه

تصویر بازار سن اوون پاریس فرانسه

بازار سن اوون پاریس فرانسه

تصویر بازار سن اوون پاریس فرانسه