بازار رو داگر پاریس فرانسه

بازار رو داگر پاریس فرانسه (Rue Daguerre Market Paris France) در منطقه 14 پاریس و در فاصله ی کوتاهی از مونپارناس واقع شده است. بازار رو داگر پاریس فرانسه در واقع یک بازار دائمی است که مغازه‌های پنیر فروشی فوق العاده‌ای در این بازار وجود دارد. گردشگران تور فرانسه می توانند ضمن گشت و گذار در این بازار از محصولات آن نیز خریداری کنند.

 

بازار رو داگر پاریس فرانسه

تصویر بازار رو داگر پاریس فرانسه

بازار رو داگر پاریس فرانسه

تصویر بازار رو داگر پاریس فرانسه