بازار حافظ کیش

بازار حافظ کیش از جمله بازارهای معروف کیش است که در فاصله ی نزدیکی از فروشگاه صید کیش قرار گرفته است. بازار حافظ کیش از 12 واحد تجاری تشکیل شده است. بازار حافظ کیش توسط مرکز توسعه خدمات و بازرگانی کیش تاسیس شده است. گردشگران تور کیش می توانند اجناس مورد نظر خود را با قیمتی مناسب و ارزان از بازار حافظ کیش تهیه نمایند.

 

بازار حافظ کیش

تصویر بازار حافظ کیش