بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه (Marche Bastille Paris France) از دیگر بازارهای خوب پاریس به شمار می رود. بازار باستی پاریس فرانسه در واقع مخصوص کشاورزان در کانال سن مارتن در نزدیک میدان وژ می باشد. گردشگران تور فرانسه می‌توانند در این بازار غذاهای تازه و داغ میل کنند و از کرپ‌های فرانسوی لذت ببرند.

 

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه

بازار باستی پاریس فرانسه

تصویر بازار باستی پاریس فرانسه