امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین (Kingdom Of The Little People In China) از جمله جالب ترین دیدنیهای چین به شمار می رود. امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین در شهر کنمینگ در جنوب غربی چین در سال 2009 بنا شد. در این شهر مردمانی را خواهید دید که دارای قدی کمتر از 1 متر هستند. امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین برای گردشگران تور چین برنامه های مفرح، متنوع و سرگرم کننده ای از جمله اکروباتیک، ورزشی، رقص و موسیقی و... در نظر گرفته اند. این امپراتوری از یک امپراتور زن و یک امپراتور مرد تشکیل شده و جمعیت امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین به 1000 نفر می رسد. امکانات رفاهی بسیاری در امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین در نظر گرفته شده که می توان از جمله به مغازه ها و رستوران، اداره ی بهداشت و روابط عمومی، مدارس و بیمارستان ها و... اشاره نمود. خانه های این منطقه کوچک و قارچی شکل هستند که با جثه ساکنانش سازگار است.

 

امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

تصویر امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

تصویر امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

تصویر امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

تصویر امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

تصویر امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین

تصویر امپراتوری زیبای کوتوله ها در چین