اتوبوس های بدون راننده دبی

اتوبوس های بدون راننده دبی (Driverless Bus Dubai) برای اولین بار در فرانسه آزمایش شده است و امروزه در دبی این اتوبوس ها استفاده می شوند. سیستم و دوربین هایی که روی اتوبوس های بدون راننده دبی نصب شده اند بسیار پیشرفته هستند تا هر جسمی را که در کنار خود احساس کند مانع از برخورد با آن شود. اتوبوس های بدون راننده دبی رایگان هستند و گردشگران تور دبی می توانند این اتوبوس را تجربه نمایند. ظرفیت این اتوبوس 10 نفر می باشد. اتوبوس های بدون راننده دبی می تواند سرعت خود را با سرعت جاده مطابقت دهد.

 

اتوبوس های بدون راننده دبی

تصویر اتوبوس های بدون راننده دبی