اتوبوس شگفت آور دبی

گردشگران تور دبی با این اتوبوس سطح شهر را بازدید می کنند و بعد به پارک خور دبی می رسند و در اتوبوس شگفت آور دبی (Wonder Bus Tours Dubai) اوقات خوشی را سپری می کنند. و در این ادامه ساعتی را به گردش در این خور می پردازید. سیستم تهویه و جلیقه نجات و ... برخی از خدماتی اتوبوس شگفت آور دبی است.

 

اتوبوس شگفت آور دبی

تصویر اتوبوس شگفت آور دبی

اتوبوس شگفت آور دبی

تصویر اتوبوس شگفت آور دبی