آرامگاه فردوسی مشهد

آرامگاه فردوسی مشهد یکی از بهترین و معروف ترین دیدنیهای مشهد به شمار می رود که در میان باغی مصفا و در فاصله ی 20 کیلومتری از شمال مشهد قرار گرفته است. از معماری هخامنشی در ساختمان فعلی آرامگاه فردوسی مشهد استفاده شده است که از آرامگاه کوروش الهام گرفته اند. نمای بیرونی بنا با عناصر تزیینی هخامنشی به ویژه ستون ها و سرستون ها مزین گشته است. اشعاری که بر اضلاع چهارگانه بنا نگاشته شده از آثار حکیم فردوسی است که از اندیشه و شخصیت وی نشات می گیرد. بخش فوقانی بنا مجوف و توخالی است و فضای داخلی آن نیز دارای معماری دوه اشکانی است که دارای 20 ستون مرمری در پایین و 8 ستون در بخش فوقانی می باشد. دیوار نگاره‌ هایی از فریدون صدیقی در آرامگاه فردوسی مشهد نصب شده است که نمایش صحنه هایی از شاهنامه را روایت می کند. به گردشگران تور مشهد توصیه می شود که از این مکان دیدنی بازدید کنند و از معماری آن لذت ببرند.

 

آرامگاه فردوسی مشهد

تصویر آرامگاه فردوسی مشهد

آرامگاه فردوسی مشهد

تصویر آرامگاه فردوسی مشهد

آرامگاه فردوسی مشهد

تصویر آرامگاه فردوسی مشهد

آرامگاه فردوسی مشهد

تصویر آرامگاه فردوسی مشهد