آرامگاه خواجه ربیع مشهد

آرامگاه خواجه ربیع مشهد از بهترین دیدنیهای مشهد است که در شمال غربی مشهد و در داخل باغی زیبا، بزرگ و در کنار کشف رود واقع شده است. آرامگاه خواجه ربیع مشهد به در خواست شیخ بهایی در زمان شاه عباس صفوی تاسیس گردید. خواجه ربیع از یاران امام علی (ع) و از اصحاب پیامبر بوده است و بر طبق روایات، زمانی امام رضا (ع) به سمت خراسان حرکت می کردند از آرامگاه خواجه ربیع مشهد دیدن می کنند. آرامگاه خواجه ربیع مشهد از فضای زیبایی برخوردار است و یکی از ویژگیهای این مکان به شمار می رود. آرامگاه خواجه ربیع مشهد از گنبدی به ارتفاع 18 متر با کاشی های فیروزه ای و 4 ایوان و ظاهری 8 ضلعی تشکیل شده است. همچنین فضای داخلی آرامگاه خواجه ربیع مشهد نیز با نقش های طلایی رنگی طراحی و مزین گشته است. گردشگران تور مشهد می توانند ضمن بازدید از دیدنیهای زیبای مشهد از این مکان دیدنی و زیارتی بازدید کنند.

 

آرامگاه خواجه ربیع مشهد

تصویر آرامگاه خواجه ربیع مشهد

آرامگاه خواجه ربیع مشهد

تصویر آرامگاه خواجه ربیع مشهد

آرامگاه خواجه ربیع مشهد

تصویر آرامگاه خواجه ربیع مشهد

آرامگاه خواجه ربیع مشهد

تصویر آرامگاه خواجه ربیع مشهد