آتشکده سنگبر مشهد

آتشکده سنگبر مشهد از جمله بناهای تاریخی و باستانی مشهد است که به دوره ی تیموریان تعلق دارد. آتشکده سنگبر مشهد در تاریخ 17 مرداد 1383 با شماره ی ثبت 11018 به‌ عنوان یک آثار ملی ایران ثبت گردیده است. این بنا به نام چهار طاقی سنگور نیز معروف است. آتشکده سنگبر مشهد از اتاق هایی چهار ضلعی که هر ضلع آن بیش از 6 متر طول دارد و گنبدی نسبتا کم خیز و مدور بر فراز آن تشکیل شده است. نمای بیرونی آتشکده سنگبر مشهد چهار درگاهی به صورت طاق دار دارد. شالوده و بنیان چهار طاقی بر روی سنگ قرار گرفته است. وجود نوعی آجر چینی جناغی در نمای بیرونی و شواهد معماری بر جای مانده حاکی از سبک و سیاق معماری دوران تیموری می باشد. چهار طاقی در معماری سنتی ایرانی به بنایی می گویند که زمین چهارگوش دارد و از چهارپایه تشکیل و طاق گنبدی شکل آن را احاطه کرده است. چنین بناهایی از چهار ورودی طاق دار تشکیل شده است. چهارطاقی نام های دیگری نظیر چهار در، چهار قاپو و چهار دروازه نیز دارد. گردشگران تور مشهد می توانند برای بازدید از این بنا به روستای سنگبر که در فاصله ی 18 کیلومتری شمال شرقی شهر مشهد قرار گرفته است، بروند.

 

آتشکده سنگبر مشهد

تصویر آتشکده سنگبر مشهد

آتشکده سنگبر مشهد

تصویر آتشکده سنگبر مشهد

آتشکده سنگبر مشهد

تصویر آتشکده سنگبر مشهد