آب انبار باب الحکم مشهد

آب انبار باب الحکم مشهد از جمله دیدنیهای مشهد است که در دهستان صحرا و در روستای باب الحکم واقع شده است. به عقیده محققان این بنا به دوره صفوی تعلق دارد. آب انبار باب الحکم مشهد از جمله بهترین آثار ملی ایران به شمار می رود. بادگیر 8 ضلعی برروی گنبد مخزن، سر دری با آجر کاری های زیبا از جمله ویژگیهای این بنا برای گردشگران تور مشهد است.

 

آب انبار باب الحکم مشهد

تصویر آب انبار باب الحکم مشهد

آب انبار باب الحکم مشهد

تصویر آب انبار باب الحکم مشهد