آبنمای دبی

آبنمای دبی (The Dubai Fountain) در مجاورت دبی مال و در دریاچه ی برج خلیفه دبی قرار دارد. این آبنماهای زیبا دارای بیست و پنج رنگ مختلف و شش هزار و ششصد چراغ می باشد. و ارتفاع پرتاب این آب ها تا صد و پنجاه متر نیز می رسد. آبنمای دبی بیش از دویست متر طول دارد. رقص آب ها به همراه موسیقی بسیار لذت بخش است پس گردشگران تور دبی این جاذبه ی گردشگری دبی را از دست ندهند.

 

آبنمای دبی

تصویر آبنمای دبی

آبنمای دبی

تصویر آبنمای دبی

آبنمای دبی

تصویر آبنمای دبی